Skilt 148 "Møtende trafikk" SS FGG

Skilt 148 "Møtende trafikk" er et fareskilt som anvendes for å varsle om at kjørebanen har kjørende trafikk i begge retninger. Dette skiltet benyttes i forbindelse med varsling av arbeid på veg.