Skilt 156 "Annen fare" MS KL2

Skilt 156 "Annen fare" er et fareskilt som kan brukes for å varsle om fare som ikke kan varsles med annet fareskilt, og det er da nødvendig å gi informasjon om type fare med underskilt.