Skilt 156 "Annen fare" MS FGG

Skilt 156 "Annen fare" er et fareskilt som anvendes for å varsle om fare som ikke kan varsles med annet fareskilt. Farens art skal angis på underskilt. FGG skilt brukes i forbindelse med varsling av arbeid på veg.