Logg inn

NRF 9716131

SKILT 112 MS FGG Steinsprut

Skilt 112 "Steinsprut" er et fareskilt som anvendes foran vegstrekning hvor det er spesiell fare for steinsprut fra bilhjul, f.eks. ved overflatebehandling, nygruset veg o.l. Skiltet brukes i forbindelse med varsling av arbeid på veg.

Produktbeskrivelse

SKILT 112 MS FGG Steinsprut

FareskiltFareskilt varsler om særlig fare og angir farens art. Fareskilt brukes når en fare er vanskelig å oppfatte i tide av kjørende som ferdes med nødvendig aktsomhet, eller når en fare er vesentlig større enn det som kan forventes ut fra trafikkforholdene, vegutformingen eller omgivelsene på stedet.Størrelse og utformingDe fleste fareskiltene har form av en likesidet trekant med rød kant og svarte symboler på hvit bunn. Fareskilt som brukes til midlertidig skilting i forbindelse vegarbeid, har gul bunnfarge.For mer informasjon, se statens vegvesens håndbok N300 og N301.