Logg inn

NRF 9716238

Skilt 132 "Trafikklyssignal" MS FGG

Skilt 132 "Trafikklyssignal" FGG er et fareskilt som skal benyttes for å forvarsle midlertidig signalanlegg.

Produktbeskrivelse

Skilt 132 "Trafikklyssignal" MS FGG

FareskiltFareskilt varsler om særlig fare og angir farens art. Fareskilt brukes når en fare er vanskelig å oppfatte i tide av kjørende som ferdes med nødvendig aktsomhet, eller når en fare er vesentlig større enn det som kan forventes ut fra trafikkforholdene, vegutformingen eller omgivelsene på stedet.Størrelse og utformingDe fleste fareskiltene har form av en likesidet trekant med rød kant og svarte symboler på hvit bunn. Fareskilt som brukes til midlertidig skilting i forbindelse vegarbeid, har gul bunnfarge.For mer informasjon, se statens vegvesens håndbok N300 og N301.