Produkter med nytt liv

Visste du at på vårt serviceverksted reparerer vi og gir verktøy og maskiner et nytt liv? Les mer her.

Skilt 366 "Fartsgrensesone" MS KL1

Skilt 366 "Fartsgrensesone" skal bare brukes for fartsgrense 30 km/t. Skiltet angir grense for område hvor det gjelder forbud mot kjøring med større fart enn angitt antall km/t.