Logg inn
Skilt 366 "Fartsgrensesone" MS KL1 1
Skilt 366 "Fartsgrensesone" MS KL1 1

Skilt 366 "Fartsgrensesone" MS KL1

Skilt 366 "Fartsgrensesone" skal bare brukes for fartsgrense 30 km/t. Skiltet angir grense for område hvor det gjelder forbud mot kjøring med større fart enn angitt antall km/t.