Logg inn

NRF 9716811

Skilt 334 "Forbikjøringsforbud" MS KL1

Skilt 334 "Forbikjøringsforbud" brukes hvor siktforholdene kan innby til forbikjøring, men hvor forholdene ellers kan gjøre forbikjøringer farlige, f.eks. ved randbebyggelse, høybrekk, skjulte lavbrekk, kanaliserte vegkryss o.l.

Produktbeskrivelse

Skilt 334 "Forbikjøringsforbud" MS KL1

Forbudsskilt Forbudsskilt viser at det gjelder et forbud på en strekning eller et sted, eller at et forbud slutter å gjelde. Forbudsskilt gjelder i kjøreretningen fra der skiltet er satt opp og fram til nærmeste veikryss, dersom ikke annet er bestemt i skiltforskriften for enkelte skilt. Da forbudsskilt har rettsvirkning for trafikantene, er det viktig at forbudsskilt bare anvendes når reguleringen:- Er nødvendig for trafikksikkerhet, trafikkavvikling eller vegens omgivelser- Blir forstått og respektert - Kan håndheves Størrelse og utformingForbudsskiltet er vanligvis sirkelformede og har vanligvis hvit bunn, rød bord og svart tekst eller symbol. Noen forbudsskilt har rød skråstrek. De fleste forbudsskilt kan anvendes i tre størrelser – LS (liten), MS (medium) og SS (stor). For mer informasjon, se Statens vegvesens HB N300 og N301.