Logg inn

NRF 9716641

Skilt 306.8 "Forbudt for gående og syklende" MS KL1

Skilt 306.8 "Forbudt for gående og syklende" brukes når det av trafikksikkerhetsmessige grunner er nødvendig å forby både gang- og sykkeltrafikk på en vegstrekning.

Produktbeskrivelse

Skilt 306.8 "Forbudt for gående og syklende" MS KL1

Forbudsskilt Forbudsskilt viser at det gjelder et forbud på en strekning eller et sted, eller at et forbud slutter å gjelde. Forbudsskilt gjelder i kjøreretningen fra der skiltet er satt opp og fram til nærmeste veikryss, dersom ikke annet er bestemt i skiltforskriften for enkelte skilt. Da forbudsskilt har rettsvirkning for trafikantene, er det viktig at forbudsskilt bare anvendes når reguleringen:- Er nødvendig for trafikksikkerhet, trafikkavvikling eller vegens omgivelser- Blir forstått og respektert - Kan håndheves Størrelse og utformingForbudsskiltet er vanligvis sirkelformede og har vanligvis hvit bunn, rød bord og svart tekst eller symbol. Noen forbudsskilt har rød skråstrek. De fleste forbudsskilt kan anvendes i tre størrelser – LS (liten), MS (medium) og SS (stor). For mer informasjon, se Statens vegvesens HB N300 og N301.