Skilt 306.4 "Forbudt for motorsykkel og moped" LS KL3

Skilt 306.4 "Forbudt for motorsykkel og moped" brukes når trafikk med motorsykkel og moped skal forbys eller begrenses.