Skilt 306.6 "Forbudt for syklende" LS KL2

Skilt 306.6 "Forbudt for syklende" brukes når det av trafikksikkerhetsmessige grunner er nødvendig å forby sykkeltrafikk på en vegstrekning.