Skilt 306.7 "Forbudt for gående" LS KL2

Skilt 306.7 "Forbudt for gående" brukes når det av trafikksikkerhetsmessige grunner er nødvendig å forby gangtrafikk på en vegstrekning.