Skilt 308 "Forbudt for transport av farlig gods" MS KL1

Skilt 308 "Forbudt for transport av farlig gods" brukes når hensynet til trafikksikkerhet eller miljø gjør det nødvendig å forby transport med farlig gods på en vegstrekning.