Skilt 310 "Forbudt for motorvogn med flere enn to hjul og med tillatt totalvekt høyere enn angitt" (X,X t) SS KL3

Skilt 310 "Forbudt for motorvogn med flere enn to hjul og med tillatt totalvekt høyere enn angitt" brukes når det er nødvendig å forby kjøring med motorvogn med tillatt totalvekt over en bestemt vektgrense. Vennligst oppgi tillatt totalvekt (X,X t) ved bestilling av dette skiltet.