Skilt 316 "Lengdegrense" (XX m) MS KL3

Skilt 316 "Lengdegrense" angir et forbud som gjelder kjøretøy eller vogntog, medregnet gods, med større lengde enn angitt. Vennligst oppgi ønsket lengdegrense (XX m) ved bestilling av dette skiltet.