Skilt 318.2 "Totalvektgrense (for vogntog)" (XX t) SS KL1

Skilt 318.2 "Totalvektgrense (for vogntog)" anvendes dersom vektgrensen skal gjelde samlet vekt av vogntog. Forbudet gjelder vogntog og også enkelt kjøretøy hvor samlet aktuell totalvekt er høyere enn angitt. Vennligst oppgi ønsket totalvektgrense (XX t) ved bestilling av dette skiltet.