Skilt 320 "Aksellastgrense" (X t) MS KL1

Skilt 320 "Aksellastgrense" angir forbud som gjelder kjøretøy med aktuell aksellast høyere enn angitt, aktuell boggilast høyere enn 1,5 ganger angitt aksellast eller aktuell trippelboggilast høyere enn 2 ganger angitt aksellast. Vennligst oppgi ønsket aksellastgrense (X t) ved bestilling av dette skiltet.