Skilt 334 "Forbikjøringsforbud" MS KL1

Skilt 334 "Forbikjøringsforbud" brukes hvor siktforholdene kan innby til forbikjøring, men hvor forholdene ellers kan gjøre forbikjøringer farlige, f.eks. ved randbebyggelse, høybrekk, skjulte lavbrekk, kanaliserte vegkryss o.l.