Skilt 362.40 "Fartsgrense (40)" LS KL1

Skilt 362.40 "Fartsgrense (40)" brukes for å angi særskilt fartsgrense. Forbudet gjelder kjøring med høyere fart enn angitt antall km/t.