Skilt 364.50 "Slutt på særskilt fartsgrense (50)" LS KL1

Skilt 364.50 "Slutt på særskilt fartsgrense (50)" skal bare anvendes for å angi at generell fartsgrense 80 km/t gjelder.