Skilt 370 "Stans forbudt" LS KL1

Skilt 370 "Stans forbudt" brukes til å forby stans på en vegstrekning når dette er nødvendig av hensyn til trafikksikkerhet eller trafikkavvikling.