Skilt 372 "Parkering forbudt" MS KL1

Skilt 372 "Parkering forbudt" brukes når parkering, etter trafikkreglenes definisjon av parkering, skal være forbudt.