Logg inn

NRF 9717011

Skilt 370 "Stans forbudt" LS KL1

Skilt 370 "Stans forbudt" brukes til å forby stans på en vegstrekning når dette er nødvendig av hensyn til trafikksikkerhet eller trafikkavvikling.

Produktbeskrivelse

Skilt 370 "Stans forbudt" LS KL1

Forbudsskilt Forbudsskilt viser at det gjelder et forbud på en strekning eller et sted, eller at et forbud slutter å gjelde. Forbudsskilt gjelder i kjøreretningen fra der skiltet er satt opp og fram til nærmeste veikryss, dersom ikke annet er bestemt i skiltforskriften for enkelte skilt. Da forbudsskilt har rettsvirkning for trafikantene, er det viktig at forbudsskilt bare anvendes når reguleringen:- Er nødvendig for trafikksikkerhet, trafikkavvikling eller vegens omgivelser- Blir forstått og respektert - Kan håndheves Størrelse og utformingForbudsskiltet er vanligvis sirkelformede og har vanligvis hvit bunn, rød bord og svart tekst eller symbol. Noen forbudsskilt har rød skråstrek. De fleste forbudsskilt kan anvendes i tre størrelser – LS (liten), MS (medium) og SS (stor). For mer informasjon, se Statens vegvesens HB N300 og N301.