Spillvannskumskilt K-12 "SPV" blå

Standard kumskilt for anvisning av kummer.