Stoppekranskilt med 4,5 mm hull

Standard kumskilt for anvisning av kummer.