Vannkumskilt K-12 "VK" blå

Standard kumskilt for anvisning av kummer.