Vannkumskilt K-15 blå

Standard kumskilt for anvisning av kummer.