Logg inn

NRF 9718277

Skilt 906H ”Hindermarkering” US KL3 150x500 mm

Skilt 906H ”Hindermarkering” anvendes for å markere sidehindre som kan utgjøre en fare for trafikken, innsnevringer av vegbanen, og trafikkøyer. Skråstripene peker ned mot den side markeringen kan passeres på.

Produktbeskrivelse

Skilt 906H ”Hindermarkering” US KL3 150x500 mm

MarkeringsskiltMarkeringsskilt gir informasjon om hvordan veien går videre, for eksempel svinger eller hindringer i eller nær veien. Dette betyr at skilt omfatter trafikkanordning for ulike formål. De viktigste er:- Markering av vegens linjeføring- Markering av steder der standarden på linjeføring eller tverrprofil reduseres- Markering av hindringer på, nær eller over kjørebanen- Midlertidige sperringer eller leding av trafikken på kjørebanen eller skulderenStørrelse og utformingMarkeringsskiltene har varierende form, farger og utformingselementer. De fleste markeringsskilt har gule vinkler eller striper på svart bunn. Midlertidige markeringsskilt, for eksempel i forbindelse med veiarbeid, har rød bunnfarge.For mer informasjon, se Statens vegvesens Håndbok N300.