Skilt 906V ”Hindermarkering” US KL3 150x500 mm

Skilt 906V ”Hindermarkering” anvendes for å markere sidehindre som kan utgjøre en fare for trafikken, innsnevringer av vegbanen, og trafikkøyer. Skråstripene peker ned mot den side markeringen kan passeres på.