Skilt 906V ”Hindermarkering” MS KL3 250x1000 mm

Skilt 906V ”Hindermarkering” anvendes for å markere sidehindre som kan utgjøre en fare for trafikken, innsnevringer av vegbanen, og trafikkøyer. Skråstripene peker ned mot den side markeringen kan passeres på.