Logg inn

NRF 9717324

Tosidig skilt 512 "Holdeplass for buss" US KL1

Skilt 512 "Holdeplass for buss" anvendes for å etablere holdeplass for buss, og angir at trafikkreglenes bestemmelser om holdeplass gjelder.

Produktbeskrivelse

Tosidig skilt 512 "Holdeplass for buss" US KL1

OpplysningsskiltOpplysningsskiltene er en uensartet skiltgruppe med hensyn til skiltenes virkemåte. Selv om enkelte opplysningsskilt er rent informerende, har de fleste opplysningsskilt imidlertid regulerende betydning (skiltforskriften § 11 nr1). Opplysningsskilt viser at særlige regler, også en del forbud og påbud, gjelder eller slutter å gjelde for en strekning eller et sted.Størrelse og utformingOpplysningsskilt har kvadratisk eller rektangulær form, og har vanligvis blå bunn, hvit bord og hvitt symbol eller hvit tekst. Skiltene har varierende størrelse og bordbredde. Noen opplysningsskilt har to størrelser.For mer informasjon, se Statens vegvesens håndbok N300 og N301.