Logg inn

NRF 9720434

Skilt 560 med 522 "Gang- og sykkelveg" og pil høyre, FGG 400x650 mm

Skilt 560 med 522 "Gang- og sykkelveg" og pil til høyre, FGG på plan plate. FGG-skilt anvendes i forbindelse med varsling av arbeid på veg.

Produktbeskrivelse

Skilt 560 med 522 "Gang- og sykkelveg" og pil høyre, FGG 400x650 mm

Skilt 560 skal i forbindelse med vegarbeid bare benyttes til å informere om veg- og trafikkforhold som er viktige av hensyn til trafikksikkerhet eller trafikkavvikling, og som er relevant for trafikantene på det sted skiltet er plassert eller henviser til.Skilt 522 angir veg som er anlagt for gående og syklende. Skiltet angir dessuten at trafikkreglenes bestemmelser om bruk av slik veg gjelder.For mer informasjon, se Statens vegvesens håndbok N300 "Trafikkskilt" og/eller Statens vegvesens håndbok N301 "Arbeid på og ved veg", eller ta kontakt med Brødrene Dahl Samferdsel.