Logg inn

NRF 9717336

Tosidig skilt 516.HV "Gangfelt (fra høyre)" og "Gangfelt (fra venstre)" LS KL3

Skilt 516.H "Gangfelt (fra høyre)" og skilt 516.V "Gangfelt (fra venstre)" anvendes for å etablere gangfelt. Skiltene angir kryssingssted for gående hvor trafikkreglenes bestemmelser om gangfelt gjelder.

Produktbeskrivelse

Tosidig skilt 516.HV "Gangfelt (fra høyre)" og "Gangfelt (fra venstre)" LS KL3

OpplysningsskiltOpplysningsskiltene er en uensartet skiltgruppe med hensyn til skiltenes virkemåte. Selv om enkelte opplysningsskilt er rent informerende, har de fleste opplysningsskilt imidlertid regulerende betydning (skiltforskriften § 11 nr1). Opplysningsskilt viser at særlige regler, også en del forbud og påbud, gjelder eller slutter å gjelde for en strekning eller et sted.Størrelse og utformingOpplysningsskilt har kvadratisk eller rektangulær form, og har vanligvis blå bunn, hvit bord og hvitt symbol eller hvit tekst. Skiltene har varierende størrelse og bordbredde. Noen opplysningsskilt har to størrelser.For mer informasjon, se Statens vegvesens håndbok N300 og N301.