Tosidig skilt 516.HV "Gangfelt (fra høyre)" og "Gangfelt (fra venstre)" LS KL3

Skilt 516.H "Gangfelt (fra høyre)" og skilt 516.V "Gangfelt (fra venstre)" anvendes for å etablere gangfelt. Skiltene angir kryssingssted for gående hvor trafikkreglenes bestemmelser om gangfelt gjelder.