Skilt 522 "Gang- og sykkelveg" KL1

Skilt 522 "Gang- og sykkelveg" anvendes for å etablere gang- og sykkelveg i henhold til trafikkreglenes definisjon av slik veg. Skiltet skal brukes for veg, bru eller tunnel der trafikkreglenes bestemmelser om gang- og sykkelveg skal gjelde.