Logg inn

NRF 9717361

Skilt 522 "Gang- og sykkelveg" KL1

Skilt 522 "Gang- og sykkelveg" anvendes for å etablere gang- og sykkelveg i henhold til trafikkreglenes definisjon av slik veg. Skiltet skal brukes for veg, bru eller tunnel der trafikkreglenes bestemmelser om gang- og sykkelveg skal gjelde.

Produktbeskrivelse

Skilt 522 "Gang- og sykkelveg" KL1

OpplysningsskiltOpplysningsskiltene er en uensartet skiltgruppe med hensyn til skiltenes virkemåte. Selv om enkelte opplysningsskilt er rent informerende, har de fleste opplysningsskilt imidlertid regulerende betydning (skiltforskriften § 11 nr1). Opplysningsskilt viser at særlige regler, også en del forbud og påbud, gjelder eller slutter å gjelde for en strekning eller et sted.Størrelse og utformingOpplysningsskilt har kvadratisk eller rektangulær form, og har vanligvis blå bunn, hvit bord og hvitt symbol eller hvit tekst. Skiltene har varierende størrelse og bordbredde. Noen opplysningsskilt har to størrelser.For mer informasjon, se Statens vegvesens håndbok N300 og N301.