Skilt 560 med 522 "Gang- og sykkelveg" og pil venstre, FGG 400x650 mm

Skilt 560 med 522 "Gang- og sykkelveg" og pil til venstre, FGG på plan plate. FGG-skilt anvendes i forbindelse med varsling av arbeid på veg.