Logg inn

NRF 9718327

Buet skilt, minimarkør 404.1/906.V "Påbudt kjørefelt til høyre" og "Hindermarkering" US KL3

Skilt 404.1 "Påbudt kjørefelt til høyre" buet med minimarkør-skilt 906.V "Hindermarkering".

Produktbeskrivelse

Buet skilt, minimarkør 404.1/906.V "Påbudt kjørefelt til høyre" og "Hindermarkering" US KL3

PåbudsskiltPåbudsskilt viser at et påbud gjelder på en strekning eller et sted. Anvendelsen av påbudsskiltene faller i tre grupper med ulike formål: 1. Regulering av svingebevegelser i vegkryss – skiltene 402.1 – 402.8 2. Regulering av kjøremåte ved fysiske hindringer – skiltene 404.1 og 404.2 3. Regulering av kjøremåte i rundkjøringer – skilt 406. For rundkjøringer er bruk av skilt 406 obligatorisk. Skilt 404.1 er obligatorisk på start av fysisk midtdeler og på ytre øyspisser (mot ankommende trafikk) for trafikkøyer i vegkryss. For øvrig skal behovet for påbudsskilt vurderes nøye ut fra forholdene på stedet, og de bestemmelser og retningslinjer som er angitt for anvendelsen av skiltene, herunder om fysiske endringer eller andre tiltak kan eliminere eller redusere behovet for regulering.Størrelse og utformingPåbudsskilt er sirkelformede og har blå bunn, hvit bord og hvitt symbol. De fleste påbudsskilt kan anvendes i tre størrelser – LS (liten), MS (medium) og SS (stor).For mer informasjon, se Statens vegvesens HB N300 og N301.