Skilt 560.699 "Vennligst benytt fortau på andre siden" FGG

Skilt 560.699 TH105 FGG "Vennligst benytt fortau på andre siden" er en variant av skilt 560. Skilt 560 skal, i forbindelse med vegarbeid, bare benyttes til å informere om veg- og trafikkforhold som er viktige av hensyn til trafikksikkerhet eller trafikkavvikling, og som er relevant for trafikantene på det sted skiltet er plassert eller henviser til. FGG-skilt anvendes i forbindelse med varsling av arbeid på veg.