Logg inn

NRF 9717526

Skilt 560.699 "Vennligst benytt fortau på andre siden" FGG

Skilt 560.699 TH105 FGG "Vennligst benytt fortau på andre siden" er en variant av skilt 560. Skilt 560 skal, i forbindelse med vegarbeid, bare benyttes til å informere om veg- og trafikkforhold som er viktige av hensyn til trafikksikkerhet eller trafikkavvikling, og som er relevant for trafikantene på det sted skiltet er plassert eller henviser til. FGG-skilt anvendes i forbindelse med varsling av arbeid på veg.

Produktbeskrivelse

Skilt 560.699 "Vennligst benytt fortau på andre siden" FGG

OpplysningsskiltOpplysningsskiltene er en uensartet skiltgruppe med hensyn til skiltenes virkemåte. Selv om enkelte opplysningsskilt er rent informerende, har de fleste opplysningsskilt imidlertid regulerende betydning (skiltforskriften § 11 nr1). Opplysningsskilt viser at særlige regler, også en del forbud og påbud, gjelder eller slutter å gjelde for en strekning eller et sted.Størrelse og utformingOpplysningsskilt har kvadratisk eller rektangulær form, og har vanligvis blå bunn, hvit bord og hvitt symbol eller hvit tekst. Skiltene har varierende størrelse og bordbredde. Noen opplysningsskilt har to størrelser.For mer informasjon, se Statens vegvesens håndbok N300 og N301.