Logg inn

NRF 9717908

Skilt 808.704 "Rekkverk mangler" MS FGG (underskilt)

Skilt 808.704 "Rekkverk mangler" kan brukes som underskilt til skilt 156 "Annen fare". FGG-skilt anvendes i forbindelse med varsling av arbeid på veg.

Produktbeskrivelse

Skilt 808.704 "Rekkverk mangler" MS FGG (underskilt)

UnderskiltUnderskilt brukes bare sammen med et hovedskilt, og gir nærmere klargjøring, utviding, utfylling eller begrensning av hovedskiltets betydning eller gyldighetsområde. Dette betyr at underskiltet skal gi tilleggsopplysninger til hovedskiltet som angitt i skiltforskriften § 17 nr 1. Det bør ikke brukes mer enn to underskilt til samme hovedskilt. Størrelse og utformingUnderskilt er rektangulære eller kvadratiske. De fleste underskilt har svart tekst eller svarte symboler på hvit bunnfarge. Dersom hovedskiltet har gul bunnfarge i forbindelse med veiarbeid, skal underskiltet også ha gul bunnfarge. Alle underskilt skal ha samme refleksklasse som hovedskiltet.Se Statens vegvesens HB N300 og/eller N301 for mer informasjon.