Logg inn

NRF 9717993

Skilt 810.H90 "Svingpil" MS FGG

Skilt 810.H90 "Svingpil" anvendes som underskilt til forbudsskilt. Underskiltet angir at hovedskiltet gjelder etter sving i vegkryss. FGG-skiltet anvendes i forbindelse med varsling av arbeid på veg.

Produktbeskrivelse

Skilt 810.H90 "Svingpil" MS FGG

Underskilt Underskilt brukes bare sammen med et hovedskilt, og gir nærmere klargjøring, utviding, utfylling eller begrensning av hovedskiltets betydning eller gyldighetsområde. Dette betyr at underskiltet skal gi tilleggsopplysninger til hovedskiltet som angitt i skiltforskriften § 17 nr 1. Det bør ikke brukes mer enn to underskilt til samme hovedskilt. Størrelse og utforming Underskilt er rektangulære eller kvadratiske. De fleste underskilt har svart tekst eller svarte symboler på hvit bunnfarge. Dersom hovedskiltet har gul bunnfarge i forbindelse med veiarbeid, skal underskiltet også ha gul bunnfarge. Se Statens vegvesens HB N300 og N301 for mer informasjon.