Skilt 743.1 "Midlertidig omkjøring" MS KL3, omkjøringstavle uten tekst

Skilt 743.1 "Omkjøringstavle uten tekst" anvendes for å forvarsle om at vegen lenger fremme er midlertidig stengt for all kjøring, og at gjennomgående trafikk må følge skiltet omkjøringsrute.