Skilt 713 "Omkjøringspil" KL3 for stolpemontering

Skilt 713 "Omkjøringspil" er et vanlig vegviser-skilt for omkjøring som monteres på stolpe.