Logg inn

Skilt 210 "Forkjørskryss" MS KL2

Skilt 210 "Forkjørskryss" varsler om farlig vegkryss hvor kjørende fra sideveg eller kryssende veg er pålagt vikeplikt med skilt 202 “Vikeplikt” eller 204 “Stopp”.