Logg inn

NRF 9716502

Skilt 206 "Forkjørsveg" MS KL1

Skilt 206 "Forkjørsveg" angir at kjørende som kommer fra sideveg eller kryssende veg, er pålagt vikeplikt med skilt 202 “Vikeplikt” eller 204 “Stopp”

Produktbeskrivelse

Skilt 206 "Forkjørsveg" MS KL1

Vikeplikt- og forkjørsskiltVikeplikt- og forkjørsskilt regulerer vikepliktforholdene på en strekning eller et sted, som regel i forbindelse med kryss eller innsnevringer. Vikeplikt- og forkjørsskilt kan ha underskilt. Vikeplikt- og forkjørsskilt med underskilt som angir avstand betyr at vikeplikt- og forkjørsskilt er satt opp i den avstand som er angitt på underskiltet (forvarsling). Slikt underskilt kan i tillegg ha tekst.Størrelse og utformingSkiltgruppen samler skilt som opprinnelig var plassert i andre skiltgrupper. Dette avspeiler seg i ulik form og farge for de enkelte skilt. Skiltene som regulerer vikeplikten i vegkryss, har en form som skiller dem fra alle andre trafikkskilt. Noen skilt har to eller tre størrelsesgrupper (LS, MS og SS). For mer informasjon, se Statens vegvesens håndbok N300 og N301.