Skilt 214 "Møtende kjørende har vikeplikt" MS KL3

Skilt 214 "Møtende kjørende har vikeplikt" angir at møtende kjørende er pålagt vikeplikt med skilt 212 “Vikeplikt overfor møtende kjørende”.