Logg inn

NRF 9716491

Skilt 202 "Vikeplikt" MS KL2

Skilt 202 "Vikeplikt" pålegger kjørende vikeplikt for kjørende trafikk i begge retninger på kryssende veg.

Produktbeskrivelse

Skilt 202 "Vikeplikt" MS KL2

Skilt 202Anvendes i følgende tilfeller:Foran kryss med forkjørsveg.Foran forkjørskryss.Foran rundkjøring.Foran kryss med sykkelveg eller gang- og sykkelveg hvor kjørende på bilvegen skal pålegges vikeplikt.I avkjørsel hvor det kan være tvil om vikepliktforholdene.Vikeplikt- og forkjørsskiltVikeplikt- og forkjørsskilt regulerer vikepliktforholdene på en strekning eller et sted, som regel i forbindelse med kryss eller innsnevringer. Vikeplikt- og forkjørsskilt kan ha underskilt. Vikeplikt- og forkjørsskilt med underskilt som angir avstand betyr at vikeplikt- og forkjørsskilt er satt opp i den avstand som er angitt på underskiltet (forvarsling). Slikt underskilt kan i tillegg ha tekst.Størrelse og utformingSkiltgruppen samler skilt som opprinnelig var plassert i andre skiltgrupper. Dette avspeiler seg i ulik form og farge for de enkelte skilt. Skiltene som regulerer vikeplikten i vegkryss, har en form som skiller dem fra alle andre trafikkskilt. Noen skilt har to eller tre størrelsesgrupper (LS, MS og SS). For mer informasjon, se Statens vegvesens håndbok N300 og N301.