Logg inn

NRF 9716847

Skilt 362.30 "Fartsgrense (30)" LS KL1

Skilt 362.30 "Fartsgrense (30)" brukes for å angi særskilt fartsgrense. Forbudet gjelder kjøring med høyere fart enn angitt antall km/t.

FPAK:0 STK /
MPAK:0 STK /
DPAK:0 STK /
TPAK:0 STK /

Produktbeskrivelse

Skilt 362.30 "Fartsgrense (30)" LS KL1

Forbudsskilt Forbudsskilt viser at det gjelder et forbud på en strekning eller et sted, eller at et forbud slutter å gjelde. Forbudsskilt gjelder i kjøreretningen fra der skiltet er satt opp og fram til nærmeste veikryss, dersom ikke annet er bestemt i skiltforskriften for enkelte skilt. Da forbudsskilt har rettsvirkning for trafikantene, er det viktig at forbudsskilt bare anvendes når reguleringen:- Er nødvendig for trafikksikkerhet, trafikkavvikling eller vegens omgivelser- Blir forstått og respektert - Kan håndheves Størrelse og utformingForbudsskiltet er vanligvis sirkelformede og har vanligvis hvit bunn, rød bord og svart tekst eller symbol. Noen forbudsskilt har rød skråstrek. De fleste forbudsskilt kan anvendes i tre størrelser – LS (liten), MS (medium) og SS (stor). For mer informasjon, se Statens vegvesens HB N300 og N301.
  • Refleks:

    KL1
  • Størrelse:

    LS