Logg inn

NRF 9716577

Skilt 306.1 "Forbudt for motorvogn" LS KL1

Skilt 306.1 "Forbudt for motorvogn" brukes for å forby eller begrense kjøring med motorvogn.

FPAK:1 STK

Produktbeskrivelse

Skilt 306.1 "Forbudt for motorvogn" LS KL1

Forbudsskilt Forbudsskilt viser at det gjelder et forbud på en strekning eller et sted, eller at et forbud slutter å gjelde. Forbudsskilt gjelder i kjøreretningen fra der skiltet er satt opp og fram til nærmeste veikryss, dersom ikke annet er bestemt i skiltforskriften for enkelte skilt. Da forbudsskilt har rettsvirkning for trafikantene, er det viktig at forbudsskilt bare anvendes når reguleringen:- Er nødvendig for trafikksikkerhet, trafikkavvikling eller vegens omgivelser- Blir forstått og respektert - Kan håndheves Størrelse og utformingForbudsskiltet er vanligvis sirkelformede og har vanligvis hvit bunn, rød bord og svart tekst eller symbol. Noen forbudsskilt har rød skråstrek. De fleste forbudsskilt kan anvendes i tre størrelser – LS (liten), MS (medium) og SS (stor). For mer informasjon, se Statens vegvesens HB N300 og N301.
  • Refleks:

    KL1
  • Størrelse:

    LS