Logg inn

NRF 9716098

Skilt 108 "Ujevn veg" MS KL2

Skilt 108 "Ujevn veg" er et fareskilt som anvendes foran ujevnheter som kan innebære et faremoment dersom farten ikke reduseres.

FPAK:1 STK

Produktbeskrivelse

Skilt 108 "Ujevn veg" MS KL2

FareskiltFareskilt varsler om særlig fare og angir farens art. Fareskilt brukes når en fare er vanskelig å oppfatte i tide av kjørende som ferdes med nødvendig aktsomhet, eller når en fare er vesentlig større enn det som kan forventes ut fra trafikkforholdene, vegutformingen eller omgivelsene på stedet.Størrelse og utformingDe fleste fareskiltene har form av en likesidet trekant med rød kant og svarte symboler på hvit bunn. Fareskilt som brukes til midlertidig skilting i forbindelse vegarbeid, har gul bunnfarge.For mer informasjon, se statens vegvesens håndbok N300 og N301.
  • Refleks:

    KL2
  • Størrelse:

    MS