Foldeskilt 110 "Vegarbeid" FGG med plass til underskilt

Foldeskilt 110 "Vegarbeid" anvendes for å varsle trafikantene om at de kommer til et sted hvor det pågår vegarbeid og at de derfor må utvise særlig aktsomhet. Dette foldeskiltet har plass til underskilt. FGG-skilt anvendes i forbindelse med varsling av arbeid på veg.